Sušičky

Vzduch jako energetické (pracovní) médium je všude kolem nás. A i přesto, kdy co do množství a potřeby je zde na Zemi k dispozici takřka neomezene, jeho kvalita není vždy a všude stejná. Jinak tomu je v místech civilizací méně dotčených, jinak tomu je např. v průmyslových aglomeracích, jinak v nížinách a jinak ve vyšších nadmořských výškách, jinak v oblastech s vyšší vlhkostí a nebo naopak s jen minimální. Vzduch, jeho parametry a čistota jsou tedy ovlivněny jak klimaticky (počasí), prostředím tak i činnosti a životem lidí i zvířat.
V případě technické či jiné potřeby vyšší kvality zejména průmyslového (stlačeného) vzduchu, aby nedocházelo k poškozování strojů a zařízení pracujících právě pomocí tohoto tlakového vzduchu,  je nutno toto médium, vyráběné obvykle v různých kompresorech, čistit a upravovat.
Jedny z nejpoužívanějších zařízení k tomuto určených jsou speciální čističky a sušičky vzduchu.

Průmyslové sušičky stlačeného / kompresního vzduchu.

Vzduch, především pak ten stlačený, je důležité energetické médium a nachází své trvalé uplatnění na všech kontinentech světa, společně vedle dalších energií. Ač je sice po celém světě a všude kolem nás k dispozici téměř neomezeně, jeho kvalita však není vždy a kdekoliv stejná. Výrazně se liší v různých klimatických zónách i na základě různého zanesení emisemi, které může být způsobeno dopravou, průmyslovou výrobou, zemědělstvím a dalšími vlivy. To vše je při úpravě stlačeného vzduchu tak, aby jeho čistota, potažmo kvalita byla co nejlepší, nutno odpovídajícím způsobem zohlednit. Technologické nároky na čistotu, tedy kvalitu stlačeného vzduchu i jeho energetickou využitelnost u spotřebičů používající toto médium, v poslední době, nepoměrně vzrostly. Zejména za situací, kdy dochází k poměrně prudkým nárůstům cen energií, se na zde uvedené faktory kvality stlačeného vzduchu a jeho využívání klade velký důraz.

Nejen živočichové potřebují čistý vzduch, ale i různé stroje a zařízení, pracující jak v halách různých průmyslových provozů tak i v terénu, ty navíc vzduch ne jen stlačený, ale zejména suchý. Je proto velmi důležité vyrobený stlačený vzduch bezprostředně po jeho výrobě (kompresorem) zbavit veškerých kontaminací (pevné a kapalné částice vody, oleje i zbytkové vzdušné vlhkosti), obecně zvané kondenzát, který přirozeně obsahuje.
Nekvalitní stlačený vzduch totiž nese sebou rizika spojené s vynucenými odstávkami strojů, popř. zkrácením životnosti nebo snížením účinnosti, což vede k následným nevyžádaným investicím do oprav nebo dokonce nevyhnutelného nákupu nového zařízení, popř. k úhradě zbytečně vysokých nákladů za spotřebu elektrické energie konkrétních strojů a zařízení. Díky správné a dostatečné úpravě stlačeného vzduchu lze výrazně snížit jak míru výpadků strojů, tak i nemalých nákladů na jejich, v takových případech poměrně častý servis.

Stlačený vzduch, jako procesní médium, by měl splňovat odpovídající technické podmínky a právě k tomu je nezbytné, aby byl náležitě upraven. Kvalita stlačeného vzduchu se proto řídí příslušnými požadavky. Největším „nepřítelem“ z hlediska „nečistot“ je z významné části voda (vodní vlhkost), která je ve stlačeném vzduchu nejvíce zastoupena a nese s sebou také největší podíl na výsledné kvalitě ne jen vzduchu, ale v konečném důsledku i na kvalitě a efektivitě práce.

K dosažení potřebné čistoty stlačeného vzduchu slouží vhodné úpravné pasívní jednotky typu cyklónové odkalovače, filtry, mikrofiltr. K úpravě stlačeného vzduchu na co možná nejvyšší kvalitu jsou určeny sušičky (adsorpční / vymrazovací, kondenzační, membránové, atd.), coby aktívní prvek součástí kompresorových stanic.

Kompresory elektrické i dieselové pro profi i hobby využití

Úpravu kvality stlačeného vzduchu ošetřuje norma DIN ISO 8573.1 v jednotlivých kvalitativních třídách (0 až 9, resp. X), která stanovuje povolené množství nečistot na metr krychlový (µm/g/m3) stlačeného vzduchu. Jako tři primární nečistoty se uvádí pevné částice, voda a olej.

Nejproblematičtější ze všech nečistot ve stlačeném vzduchu je právě voda, respektive vlhkost (kapalná či plynná). Právě voda nebo i nepatrná vlhkost, spolu s částicemi např. olejových náplní kompresorů, směsně zvané kondenzát, je ve stlačeném vzduchu nejméně nežádoucí. Víme, že především ta se významným způsobem podílí nejen na kontaminaci a poškození povrchu korozí, jejíž příčinou je pak celková degradace materiálů, čímž má v konečném důsledku vliv i na snížení účinnosti spotřebičů/zařízení pracujících na tlakový vzduch, který je jejich provozní energií a tím i zhoršení jejich výkonnostních parametrů.

Sušičky – Info, Sortiment, Nabídka

Proč sušičky

Vlhkost podporuje růst mikroorganismů a plísní, které škodí nejen personálu, ale procesně mohou kontaminovat i díly/produkty výroby, což sebou i nese zhoršení jejich celkové kvality nebo estetiky.

Kompresory elektrické i dieselové pro profi i hobby využití
  • Pomocí vhodných sušiček (adsorpční, kondenzační, membránové, ad.) lze zajistit požadovaný stupeň zbytkové vlhkosti.

  • Kondenzační sušiče/sušičky jsou velice účinným a především dnes již cenově dostupným řešením k odstranění vlhkosti až do TRB 3°C, tj. zbytková vlhkost za sušičem, se při správném nadimenzování v kombinaci s příslušnými filtry a předfiltry pohybuje do max. cca 5,9 g/m3. (Tuto hodnotu si můžete představit jako cca 5,9 ml něčeho v každých 1000 litrech stlačeného vzduchu … 1ml=cca 25 kapek.) Tato zbytková a dále již konstantní zbytková hodnota je již zpravidla zcela optimální a obvykle dostatečná pro široké spektrum firem z oblasti různých řemeslnický dílen a průmyslových provozů typu pneuservis, autoservis, lakovna, truhlárna, kovovýroba, atd.

  • Instalací vhodných úpravných jednotek nejen že dosáhnete naplánované životnosti a výkonnostních parametrů vašich spotřebičů tlakového vzduchu, ale také významných úspor nákladů nutně spojených s opravami či obnovou strojního zařízení!

Servis kompresory

Servis

Instalací vhodných úpravných jednotek nejen že dosáhnete naplánované životnosti a výkonnostních parametrů vašich spotřebičů tlakového vzduchu, ale také významných úspor nákladů nutně spojených s opravami či obnovou strojního zařízení!

Top Standardy kompresory

Ověřený produkt

Např. naše firma Reno – Tech.cz, s.r.o. ® při dodávkách kompresorů a k nim vhodných úpraven vzduchu má mnoho velmi dobrých zkušenosti se sušičkami značek Friulair a Hankison.

Výkon kompresorů

Poradenství

V případě potřeby nebo jen zájmu o tuto problematiku se na nás kdykoliv bez obav obraťte, rádi Vám pro vaše potřeby pomůžeme s návrhem vhodných úpravných jednotek – sušiček, cyklónových odlučovačů/separátorů a filtrů, atd. i vám ozřejmíme metodiku úprav stlačeného vzduchu.