Školení na kompresory

Vzdělávání – Odborná školení uživatelů elektrických i dieselových kompresorů i metodiky jejich správného a efektivního užívání.

Školení, konzultace

Provádíme školení různých uživatelů tlakové techniky, zejména kompresorů a jejich provozovatelů v dílnách, průmyslových propvozech nebo školách.

Tyto školení jsou u nás buď individuální nebo pro skupiny, dílčí nebo jako celý (jednodenní) soubor, kde se potencionální uživatelé do různých úrovní potřebných znalostí (pracovník přímého užívání zapnout / vypnout, servis, technolog těchto procesů, ale i nákupčí či další osoby) seznamují s problematikou tlakových zařízení, jejich obsluhy, příslušenství jako jsou např. kompresory, sušičky, separátory, apod., včetně mnoha dalších užitečných informací i nových poznatků tak, aby jejich případná práce s jakýmkoliv kompresorem a jeho provozním příslušenstvím byla bezpečná, efektivníekonomická.
Také i pro to, aby jste neměli nebo mohli eliminovat ztráty zaviněné špatným stavem vašich strojů a zařízení, či jejich špatnou údržbou.

A rovněž také i pro  firemní nákupčí a oddělení zásobování (MTZ), aby si osvojili obvyklou terminologii (zboži-znalectví) různých tlakových zažízení (kompresory), jejich dílů i dalších zařízení jako souboru tlakových pracovišť a mohli tak pro svého dodavatele vytvořit správnou a úplnou objednávku. Díky tomu pak nebude nebo jen v omezené míře docházet k různým komplikacím a zpožděním v dodávkách tohoto zboží, kdy, možná ne v jednom případě, mají tyto chyby v požadavcích nebo zadání objednávky jakkoliv negativní nebo jinak zásadní vliv na výrobní procesekonomické výsledky odběratele/provozovatele.

Tudíž hlavním účelem těchto námi pořádaných školení (workshopu) je teoretický, praktický i strategický rozvoj pracovníků (coaching / koučink) se zaměřením na tlakovou techniku, specializovanou zejména v rovině technologické, materiálové i procesní, také i personální, vedené k posílení jejich znalostí a schopností v tomto oboru.

Proto v případě vážného zájmu absolvovat u nás některé z těchto specializovaných školení neváhejte a bez obav a zbytečného odkladu nás kontaktujte zde: 602 349 438; 608 708 907; info@piskovacky.czinfo@reno-tech.cz

Školení / Zkušebna – Info, Nabídka
Logo společnosti Reno-Tech s.r.o.