Kompresory elektrické

Kompresory jsou stroje určené pro stlačování (kompresi) plynu a par. Mezi nejrozšířenější patří kompresory pro stlačování atmosférického vzduchu. Ty se pak v základu dělí na kompresory elektrické nebo spalovací (benzín, nafta / diesel).

Kompresory elektrické

Z hlediska zastoupení vedou elektrické kompresory objemové, které se následně dělí na pístové (stroje s přímočarým vratným pohybem pístu ve válci), rotační (nejčastěji šroubové) a scrool (spirálové).
Jak vybrat správný kompresor. Na co si dát pozor. Jaké existují druhy kompresorů. Parametry kompresorů. Se vším Vám rádi poradíme.


Kompresory se obecně dělí na elektrické, s motorem na jednofázové el. síťové připojení 230V nebo třífázové na 400V, které mohou být pístové nebo šroubové
a na kompresory se spalovacím motorem (benzín, diesel), které většinou mají blok se šroubovicí.

Elektrické kompresory, které mohou být jak mobilní (na kolečkách), nejčastěji užívané drobnými kutily, s hadicovým rozvodem tlakového vzduchu, tak i statické (na nožičkách se silentbloky), instalované v různých řemeslných dílnách nebo průmyslových provozech, kde jimi ,,vyrobený“ stlačený vzduch se k různým pracovištích strojních zařízení (spotřebičům) dopravuje pomocí tlakových, trubkových rozvodů.

Elektrické pístové kompresory jsou vhodné do malých řemeslných dílen, k pohonu strojů a zařízení, kde není trvalý (směnný) provoz. Může jít např. o malé obráběcí stroje nebo pískovací boxy.
Elektrické šroubové kompresory se pak více využívají v různých průmyslových provozech s trvalým odběrem stlačeného vzduchu. Obvykle jde o tlakovzdušná zařízení jako jsou např. různé kovovýroby nebo tryskací pracoviště.

Zde naleznete naší nabídku/prodej kompresorů.
Zde naleznete naší nabídku pronájmu kompresorů.

Kompresory elektrické i dieselové pro profi i hobby využití
Nejběžnější – pístové i šroubové kompresory, mohou být poháněny buď elektromotory, spalovacími motory (benzin, diesel), nebo jinými pohonnými agregáty, pokud jde o vestavěné řešení (např. v drážní dopravě – lokomotivy, metro, apod.). Elektrické kompresory jsou určené pro tzv. vnitřní prostředí normální (uvnitř hal a budov), benzinové nebo dieselové jsou předurčeny pro práci v prostředí venkovním. Uplatnění je velmi široké: od řemeslnických dílen, automotive, až po různé průmyslové, výrobní podniky.
Pístové

Pístové

Pístové kompresory pracují na klasickém principu válce, kdy dochází k změně plynu přímočarým vratným pohybem pístu ve válci. Pístové kompresory najdou svoje uplatnění nejčastěji na stavbách, dolech, lomech, v rámci budování dopravní infrastruktury, apod.

Šroubové

Šroubové

Kompresory šroubové se vyznačují mnohem větším výkonem než kompresory pístové, také bývají i tišší, mají i výrazně delší životnost, také jsou lépe sofistikované, tedy jejich chod i servis je kontrolován a řízen elektronikou.

Elektrické pístové kompresory jsou tlakové pracovní stroje primárně určené pro krátkodobou dodávku menšího množství stlačeného vzduchu, nestálého odběru, vhodné do různých řemeslných dílen, autoservisů nebo provozů se sporadickým odběrem tlakového vzduchu. Oproti kompresorům šroubovým mají pístové kompresory menší účinnost (cca 70-75% … kompresory no-name značek ještě menší), výrazně větší hlučnost (cca 115dB), kratší životnost i potřebu častějšího servisu, výměna olejů, filtrů, atd., (cca 150-250MTH).

Elektrické šroubové kompresory jsou tlakové pracovní stroje primárně určené pro dlouhodobou dodávku stlačeného vzduchu kontinuálního charakteru, vhodné do různých směnných provozů např. průmyslové výroby, také nemocnic nebo potravináířského průmyslu s potřebou trvalého odběru většího množství tlakového vzduchu. Tyto kompresory vynikají vysokou účinností (cca 99%), výrazně delší životností, vyšší spolehlivostí, stabilními provozními charakteristikami, delšími sevisními intervaly, výměna olejů, filtrů, atd., (2000-4000MTH) a v neposlední řadě i nižší úrovní hlučnosti (cca 75dB).

Z obvyklých pravidel instalace, provozu i návodu kompresorů vyplývá, že množství/objem chladicího vzduchu by u el. kompresorů nad 15kW mělo být minimálně 3.5-4m3/h, tzn., že v daném případě by měla být kompresorovna (objem min. 45m3) vybavena již „nucenou“ cirkulací vzduchu. Nestačí zde jen pouhé přirozené větrání, samozřejmostí je zde proto již VZT rozvod (vzduchotechnika), které včetně i projektu provádějí odborné firmy.

V místnosti (kompresorovně) nesmí u většiny kompresorů pracovní/interiérová maximální teplota překročit hodnotu +35°C, krátkodobě/minutově max. +40 °C,  (minimální pak +5°C, krátkodobě/minutově +3°C). Např. v letním období, kdy může být ve stínu cca +30 °C a více, lze pochopitelně bez VZT, tím spíše, když je kompresorovna instalována/situována na jižní stranu a vystavena tak zvýšenému slunečnímu/tepelnému záření,  snadno překročit povolený teplotní limit provozu kompresoru. Stejně tak by kompresor neměl být umístěn u jiného tepelného zdroje, který bude okolí (kompresorovnu) a tím i samotný kompresor přehřívat.

V této věci (správná instalace/umístění kompresoru) jde totiž o to, že sám kompresor navíc generuje, tedy může (např. el. kompresor s agregátem nad 15kW) vyzařovat do okolí až cca 12,5 kW tepelné energie, což odpovídá středně výkonným kamnům či malému domovnímu kotli, tzn. že je velice důležité současně s jeho bezproblémovým provozem zajistit zejména odvádění teplého, provozního vzduchu z kompresorovny či přímo kompresoru přes VZT mimo kompresorovou místnost, např. přes tzv. „saharu“, vně budovy, nebo jiný výměník tepla, který v zimním období lze přepnout a kompresorovnu či jinou místnost tak tímto zbytkovým/užitkovým teplem naopak vyhřívat „temperovat“.

To samé, tedy (správná instalace/umístění kompresoru) platí i v opačném případě, kdy ,,startovací“ teplota kompresoru (oleje), zejména v chladnějším období provozu kompresoru, nesmí být nižší než cca +5°C. Proto je vhodné, kompresorovnu či samotný kompresor temperovat na min. tuto, lépe vyšší teplotu, aby jeho primární start byl bezproblémový a kompresor vám bez nákladných oprav vydržel co nejdéle.

Na našem, ale i zahraničním trhu se můžete setkat s kompresory různých značek. Určitě doporučujeme (minimálně s ohledem na dostupnost a kompatibilitu dílů, servisu atd.) upřednostnit kompresory evropských, ideálně domácích (českých) výrobců. Evropští i domácí výrobci dodržují přísné EU normy a standardy plané po celé Evropské unii. Tuzemští výrobci pak velmi dobře znají zvyklosti i potřeby na domácím trhu a umí se jim efektivně přizpůsobit.

Mezi prémiové značky výrobců kompresorů patří např. Atmos, Atlas Copco, Kaeser, Mark, Schneider, … Atmos, coby renomovaný tuzemský výrobce s dlouholetou existenci a bohatými zkušenostmi, je pak v kompresorech jako např. Škodovka mezi tuzemskými motoristy … jedná se o tradičního, dobře vybaveného českého výrobce kompresorů s čelní pozici na domácím i středoevropském trhu a s ne nezanedbatelnou pozici i na trhu světovém.

Kompresory elektrické i dieselové pro profi i hobby využití
Kompresory elektrické i dieselové pro profi i hobby využití

Jedním z takových, čelních, tuzemských producentů komplexních elektrických i dieselových kompresorů s dlouholetou tradicí (od roku 1899) je firma
ATMOS Chrást s.r.o., kterou pro Českou a Slovenskou republiku obchodně zastupuje firma Reno – Tech.cz, s.r.o.®.

Kompresory značky ATMOS, ve kterých jsou zúročeny více jak 110-ti leté zkušenosti s výrobou točivých strojů, se oproti mnohé konkurenci, před kterou jsou v řadě ohledů napřed, vyznačují robustní konstrukcí, moderní výbavou, širokým příslušenstvím, výbornými provozními parametry (výkonnost, účinnost), kvalitním zpracováním i neotřelým designem. Díky tomu dosahují vysoké míry efektivity, spolehlivosti i životnosti. Právě pro tyto jedinečné a unikátní vlastnosti, ale i dalším charakteristickým atributům, si firma ATMOS, zejména její výrobky, vybudovala silnou pozici na domácím i zahraničním trhu a mezi mnohými uživateli si i nadále drží přední postavení na poli tlakové vzduchotechniky.

Kompresory Elektrické – Info, Sortiment, Nabídka
Servis kompresory

Servis

Drobné i generální opravy, včetně repase a výměn šroubových bloků elektrických kompresorů všech známých značek.

Top Standardy kompresory

Standardy

Evropští i domácí výrobci dodržují přísné EU normy a standardy plané po celé Evropské unii.

Výkon kompresorů

Výkon

Kompresory české značky Atmos Vás nenechají ve štychu. Svým výkonem excelují jak v profesionálním tak i v hobby využití.