Filtry

Filtry a jiné elementy úpravy kvality stlačeného vzduchu, pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par z rozvodů stlačeného vzduchu.

Filtry

K odstranění prachových částic a zbytků oleje při kompresi (stlačování), tedy výrobě stlačeného (tlakového) vzduchu obvykle v kompresorech a jiných tlakových zařízeních, se používají různé typy filtrů nebo cyklónových odlučovačů kondenzátu, od hrubých prachových částic až po velmi jemné, které v případě filtrů s aktivním uhlím jsou schopny odfiltrovat ne jen velmi jemné pevné částice ve velikosti mikro-milimetry, ale i olejové výpary či nežádoucí zápachy.

Kromě těchto základních příslušenství pro úpravu a zvýšení kvality tlakového vzduchu existují i další podpůrná zařízení, jako například cyklónové odlučovače, odvaděče kondenzátu a separátory voda/olej. Cyklónové odlučovače slouží k hrubému odloučení vody (vlhkosti) a pevných částic ze stlačeného vzduchu a tím zvýšení účinnosti sušičů.

Odvaděče kondenzátu odlučují a zároveň odvádějí kondenzát z prostoru s přetlakem do prostoru s tlakem atmosférickým.

Separátory voda/olej odstraňují olej z odvedeného kondenzátu tak, aby mohl být bezpečně a ekologicky vypouštěn do běžných kanalizačních systémů např. řádů odpadních vod.

Více informací