CARE – řídící a kontrolní jednotky

Řídící a sledovací digitální jednotky CARE hlídají bezproblémový provoz i údržbu / servis vašich elektrických kompresorů.

CARE-Řídíci a kontrolní jednotky provozu i dohledu kompresorů ATMOS

Atmos Care (péče) sleduje servisní intervaly a hlídá, aby nebyly zanedbány výměny oleje a separátorů. Tím chrání kompresor a příslušenství před poškozením. Zároveň šetří uživateli kompresoru i peníze za elektrickou energii, která by mohla být zbytečně spotřebována na pokrytí tlakové ztráty zaneseného separátoru.

Dovolujeme si vám tímto oznámit, že od února 2022 je ve všech strojích vybavených řídicí jednotkou Logik S-26 instalován inovovaný, více sofistikovaný systém chránící kompresor – ATMOS Care IV. generace.

Níže, pro představu, uvádíme kalkulaci, jak velký vliv může mít tlaková ztráta vzniklá na zaneseném separátoru na spotřebu elektrické energie u 37 kW kompresoru a jak velký to může mít finanční dopad. Z kalkulace vyplývá, že zanedbání výměny nebo používání nekvalitních levných náhrad separátorů se nevyplatí.

Šroubový kompresor 37 kW
Příkon kompresoru kW 37
Pracovní tlak bar 7.5
Tlaková ztráta na zaneseném olejovém separátoru bar 0.2
Nárůst spotřeby elektrické energie % 2.67
Cena elektrické energie Kč/kW/h 5
Roční náběh provozních hodin kompresoru (př.) hod./rok 2 000
Cena zbytečně navíc spotřebované elektrické energie Kč/rok 10 360

Popis funkce

Řídící jednotka LOGIK S-26 je vybavena moderním, vysoce sofistikovaným, přitom intuitivním a přehledným, dobře čitelným displejem s menu také i v českém jazyce.
Zajišťuje obsluhu a dohled všech hlavních, řídících funkcí kompresoru a chrání ho tak před jeho poškozením nedoržením sevisních intervalů nebo chybou obsluhy.
Kromě základních parametrů jako jsou výstupní a vnitřní tlak, diferenční tlak separátoru, teplota oleje, provozní hodiny, hodiny v zátěži, čítač procent poměru a úrovně zatížení kompresoru během posledních 100 hodin, nabízí tato jednotka i výpis poruch, protokol údržby a funkci Atmos Care. Vzdálená komunikace s kompresorem je umožněna protokolem RS 485 a Modbus.
Řídící jednotka LOGIK S-26 dále nabízí i možnost nastavení až 3 denních rozvrhů pro každý den v týdnu a ve spojení s jiným kompresorem ATMOS různého výkonu, který je osazen shodnou řídící jednotkou, navíc umožňuje řízení provozu a střídání priorit elektrických, šroubových kompresorů ATMOS vybavených řídící jednotkou LOGIK S-26 s funkcí Care.

Inovace Atmos Care

1. Doplnění časového čítače

Speciálně vyvinutá nadstavbová elektronická jednotka ATMOS Care, odlišuje veškeré kompresorové, tlakovzdušné stroje a zařízení značky ATMOS touto jednotkou vybaveny, od většiny ostatních konkurenčních značek výrobců tlakové vzduchotechniky.
Indikuje nutnost výměny filtračních jednotek a v případě, že k výměně nedojde, modifikuje výkon stroje, tak, aby mohl bezpečně být provozován a uživatel se přitom vyhnul nebezpečí, které hrozí od znečištěných filtrů.

2. Nové umístění konektoru pro připojení čipů

Aby mohly být stroje komfortněji obsluhovány bez nutnosti otevírat rozvaděč, rozhodli jsme se umístit slot pro připojení servisních čipů na vnější stranu karoserie kompresoru. Nahrávání dat z čipu během servisního zásahu bude tak nyní jednodušší.

3. Doplnění zvukového alarmu a výstražné kontrolky

Předchozí generace Atmos Care upozorňovala na blížící se servisní zásah rozsvícením malé led diody. Nyní jsme doplnili zvukový alarm spolu s výrazným výstražným světlem. Vyšli jsme tak vstříc zákazníkům, kteří si stěžovali, alarmový signál prostřednictvím LED diody není dostatečný.

Souhrn výhod Atmos Care

Zákazníkům

  • snižuje provozní náklady.
  • chrání kompresor a příslušenství před poškozením.
  • zajišťuje jistotu včasného a odborného servisu a tím dlouhou životnost jejich strojů.

Servisním organizacím

  • umožňuje výhodný nákup servisních sad za snížené ceny.
  • přináší jistotu servisních prací v dlouhodobém horizontu.

Závěr

Atmos Care je unikátní řešení, přinášející výhody nejenom koncovým uživatelům, ale i servisním organizacím. Věříme, že inovace, které jsme představili výše, zvýší uživatelský komfort a přispějí k větší jistotě a spokojenosti našich zákazníků i vás našich partnerů. Atmos Care IV. generace tak zabrání zbytečné spotřebě elektrické energie, prodlouží životnost kompresorů a poskytne více obchodních příležitostí servisním organizacím.