Nádoby

Tlakové nádoby, vzdušníky, zásobníky obvykle vyrobené z oceli, s povrchovou úpravou práškové barvy nebo zinku, slouží nejčastěji k uchování zásoby nějakého provozního média a to buď v kapalné nebo plynné podobě, např. stlačeného vzduchu.

Tlakové nádoby (vzdušníky / zásobníky) na stlačený vzduch.

Nádoby coby zásobníky obsahů různých materiálů (sypkých, kapalných či plynných). V tomto konkrétním případě se jedná o vzdušníky různých velikosti / objemu  určené k hromadění stlačeného vzduchu z kompresorů.  Ty menší začínají na cca 5l, střední na cca 100l a ty větší jsou od 1000l svého objemu. Vzdušníky, na kterých jsou postavené elektrické kompresory, nejsou jen pouhými zásobníky, ale plní i další užitečné funkce. Jsou totiž zároveň velkými, pasívními koalesčenčními nádobami, které odstředivě zbavují vzduch přebytečné a pro rozvody vzduchu i vzduchové nářadí nežádoucí vlhkosti, které se po její vysrážení na svých vnitřních stěnách v podobě kondenzátů, zbaví přes výpustný ventil nebo automaticky pomocí pumpy/ekomatu, obvykle do nějakého separátoru/odpadní jímky.

Tlakové nádoby / vzdušníky – Info, Sortiment, Nabídka